KEHON HYVINVOINTI

Kehon hyvinvointi muodostaa perustan kokonaisvaltaiselle terveydelle. Se ei ole vain fyysisen terveyden tila, vaan sisältää myös mielenterveyden, tunne-elämän ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Eri osa-alueiden tasapaino on avain kestävään terveyteen ja hyvinvointiin. Monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa olevat tekijät kuten geneettiset ominaisuudet, elämäntavat, ravinto ja liikunta vaikuttavat siihen, kuinka hyvin kehomme toimii. Rakennuspalikoitamme ovat ravinto ja liikunta, jotka auttavat kehoamme […]